";
За нас
Услуги
Доклади
Контакти
Одиторски услуги:
Независим финансов одит на финансови отчети
Преглед на финансови отчети
Одиторски услуги по изпълнение на проекти по оперативни програми

Счетоводни услуги:
Абонаментно счетоводно обслужване
Изготвяне на междинни и годишни финансови отчети
Администриране на персонал
Данъчна защита

Консултански услуги:
Казуси, свързани с националното данъчно и осигурително законодателство.
Консултантска помощ при изготвянето на междинни и годишни финансови отчети.
Прилагане на стандарти и други нормативни документи в областта на счетоводството и независимия финансов одит.
Специфика на счетоводното отчитане при проекти по европейски програми.

Програми и дизайн от КОДИКА "ЕКСПЕРТ - КОНСУЛТ" ЕООД     гр. Шумен
Създаден © 2009 expertconsult-bg.com     Всички права запазени